JOBB

Service­tek­nikere / kulde­mon­tører til marine og industri i Tromsø

Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke service­av­de­lingen for marine og industri i Tromsø med service­tek­nikere / kulde­mon­tører. I stillingen som kulde­montør / service­tek­niker blir du en del av teamet som har ansvar for service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg innen marine- og industri-segmentet, samt oppstart og montasje av nye anlegg. 

Arbeids­opp­gaver:

 •  Service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer ute hos våre kunder i marine- og industrimarkedet/segmentet
 •  Teknisk support til kunder
 •  Repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr
 •  Feilsøking og løsning av tekniske problemstillinger
 •  Prosjektarbeid

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Primært kulde­teknisk bakgrunn, men vi ønsker også søknader fra maski­nister, industrie­lek­trikere, automa­tikere, industrime­ka­nikere og lignende med erfaring fra kuldefaget
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne
 • Gode datakunn­skaper
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Allsidig erfaring fra arbeid med kulde­anlegg, automatikk, service, vedli­kehold, reparasjoner
 • Må kunne reise (hoved­sa­kelig i Nord-Norge)

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kulde­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Bil- og telefon-ordning
 • Kurs og etterutdanning

Mer infor­masjon?

 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med servi­ce­leder Morten Robertsen
 • Morten kan nås på telefon 995 79 943

Søknad:

 • Søknad med CV sendes via Finns søknads­skjema her
 • Søknads­fristen er foreløpig åpen, men vi setter pris på snarlige søknader

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn. 

 

Søknadsfrist:

30. juni, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.