JOBB

PTG Winntech på Stord søker admini­stra­sjons- og prosjektkoordinator

Norges ledende kulde­tek­niske konsern, søker admini­stra­sjons- og prosjekt­ko­or­di­nator til PTG Winntech på Stord. Vi ser etter deg som liker en variert arbeidsdag og trives med flere ansvars­om­råder innen admini­strasjon, koordi­nering og ledelse. 

Vi tilbyr:

Spennende arbeids­opp­gaver:

Hos oss vil du få en variert arbeidsdag som strekker seg fra prosjekt­kon­troll til admini­strative oppgaver.

Du vil støtte daglig leder og prosjekt­le­delsen i admini­strative oppgaver, som dokument­hånd­tering i våre offshore-prosjekter, faktu­rering og prosjektkontroll.

Du vil ha ansvar for løpende admini­strative oppgaver i selskapet, og du vil besørge at HMS er ivaretatt og ajour.

Gode betin­gelser:

Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

Kurs og opplæring:

Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø:

PTG Winntech, et selskap i Perfect Tempe­rature Group (PTG), er leverandør av varme- og kulde­sys­temer til offshore, industri og daglig­vare­bu­tikker med hoved­fokus på Vestlandet.

Selskapet har en helt unik kompe­tanse innen grønne kjøle­sys­temer til offshore og martim sektor med fokus på CO2 som kjølemedie.

PTG har til sammen over 400 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra FoU, produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:

Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG.

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

Vi ser etter:

  • Vi ser etter deg som har bakgrunn fra admini­strative oppgaver eller prosjekt, men personlige egenskaper er viktigst.
  • Du trives med en variert arbeidsdag, er struk­turert og løsnings­ori­entert og har evnen til å balansere flere oppgaver og ansvarsområder.
  • Pga. stillingens art må du beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig

Mer infor­masjon og søknad:

  • For spørsmål om stillingen, så ta kontakt med daglig leder i PTG Winntech Jostein Børtveit
  • Jostein kan nås på tlf. 900 89 073
  • Søknad kan sendes via finn.no
  • Søknads­frist 15. august 2024
  • Søknader vil kunne bli behandlet fortløpende.

Mangfold:

PTG Winntech AS er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Om Winntech:

Winntech, et selskap i PTG, er leverandør av varme- og kulde­sys­temer til offshore, industri og daglig­vare­bu­tikker med hoved­fokus på Vestlandet. Selskapet har en helt unik kompe­tanse innen grønne kjøle­sys­temer til offshore og martim sektor med fokus på CO2 som kjølemedie.

Du kan lese mer om oss her: winntech.no

Verdien av perfekt temperatur

PTG — Perfect Tempe­rature Group — utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. I tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt, er konsernet en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen i tillegg til offshore. Konsernet har over 400 medar­beidere fordelt på en rekke avdelinger i Norge, Chile og Skottland.

Søknadsfrist:

15. august, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.