JOBB

Vi søker service­tek­nikere / kulde­mon­tører til Namsos

Vi er i sterk vekst og søker to nye kollegaer til Rørvik Kulde, avdeling Namsos. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke Rørvik Kulde med flere service­tek­nikere og kuldemontører.

Arbeids­opp­gaver:

 • Som medar­beider i PTG og Rørvik Kulde på Namsos blir du del av et team som jobber bredt, men hoved­sa­kelig innen segmentet kommer­siell og klima
 • Avdelingen har også ansvar for idriftset­telse av leveranser
 • Service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer ute hos våre kunder
 • Teknisk support til kunder
 • Repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr
 • Feilsøking og løsning av tekniske problemstillinger

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Som vår nye service­tek­niker eller kulde­montør har du bakgrunn fra kjøling, enten det er fra kommer­siell, klima, industri eller marine.
 • Erfaring veier opp for formell kompe­tanse, og personlige egenskaper er det viktigste
 • Primært kulde­teknisk bakgrunn, men vi ønsker også søknader fra maski­nister, industrie­lek­trikere, automa­tikere, industrime­ka­nikere og lignende med erfaring fra kuldefaget
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Allsidig erfaring fra arbeide med kulde­anlegg, automatikk, service, vedli­kehold, reparasjoner

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kulde­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Bil- og telefon-ordning, kurs og etterutdanning

Infor­masjon:

 • Du finner mer infor­masjon om Rørvik Kulde her
 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelings­leder Amund Johansen. Amund kan nås på telefon 916 02 064
 • Du kan søke på stillingene via finn.no

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

7. august, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.