JOBB

PTG Multi­Kulde søker prosjekt­in­geniør og prosjekt­leder i Bodø

PTG er i sterk vekst og søker ny kollega med arbeidssted i Bodø. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke teamet i Bodø med prosjekt­in­geniør og prosjekt­leder. Vi søker deg som har lyst på varierte og utford­rende oppgaver innen prosjek­tering, tegning og prosjektledelse.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver:

Som vår nye prosjekt­in­geniør eller prosjekt­leder vil du inngå i teamet som har ansvar for avdelingens prosjekt­le­ve­ranser innen segmentet kommer­siell og klima.

Prosjekt­leder:

Som prosjekt­leder vil du få ansvar for våre prosjekter i segmentet kommer­siell og klima. Vi søker deg som trives med å ha ansvar, er god på planlegging, liker å samar­beide med andre, har en forret­nings­messig forståelse og ikke minst er teknisk interessert.

Som bakgrunn har du høyere relevant utdanning og/eller erfaring fra prosjekt­le­delse av tekniske produkter, men solid erfaring vil kunne veie opp for formell utdannelse.

Prosjekt­in­geniør:

Som prosjekt­in­geniør vil du ha ansvar for for utarbei­delse av tekniske tegninger og teknisk prosjek­tering (eks. bereg­ninger og utarbei­delse av dokumen­tasjon). Som person er du er teknisk inter­essert, trives med engineering, og du vil bistå inn for teknisk og admini­strativ støtte i prosjektene. Du vil få ansvar for ledelsen i mindre prosjekter.

Som bakgrunn har du relevant ingeni­ør­ut­dan­nelse (bachelor), erfaring fra tilsva­rende stilling kan veie opp for formell utdan­nelse. Vi oppfordrer også nyutdannede å søke.

 

 

Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser:

Kurs og opplæring:

Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø:

PTG har over 400 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra FoU, produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:

Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG.

Mer infor­masjon?

For spørsmål om stillingene så ta kontakt med Odd Eirik Nikolaisen, daglig leder. Odd Eirik kan nås på telefon 91 13 81 16

Søknad:

Du kan legge inn søknad via finn.no.

Pga. avvikling av sommer­ferie vil søknader bli behandlet i midten av august.

 

Merk at vi ønsker ikke kontakt med rekruttere eller selgere av rekrut­te­rings- og markeds­tje­nester, og ber om at dette respekteres.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

PTG — Perfect Tempe­rature Group

PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. I tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt, er konsernet en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen. Konsernet har over 400 medar­beidere fordelt på en rekke avdelinger i Norge, Chile og Skottland.

Søknadsfrist:

24. juli, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.