JOBB

PTG Helgeland AS søker service­tek­nikere / kulde­mon­tører til Sandnessjøen

PTG Helgeland er i vekst og vi søker etter kuldemontører/serviceteknikere til vår avdeling i Sandnes­sjøen. I stillingen som kuldemontør/servicetekniker blir du en del av teamet som har ansvar for service og vedli­kehold av alle typer kuldeanlegg.

Arbeids­opp­gaver:

 • Service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer
 •  Teknisk support til kunder
 •  Repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr
 •  Feilsøking og løsning av tekniske problemstillinger

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Kulde­tek­nikere, industrie­lek­trikere, automa­tikere, industrime­ka­nikere og lignende, primært med erfaring fra kulde, men andre kandi­dater vil bli vurdert
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Allsidig erfaring fra arbeide fortrinnsvis med kulde­anlegg, automatikk, service, reparasjoner

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Bil- og telefon-ordning, kurs og etterutdanning

Søknads­frist:

Snarest

Kontakt­person:

Johan Lindseth, admini­strativ leder

Telefon: 74 80 41 00

Søknadsfrist:

31. desember, 2021

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.