JOBB

PTG FrioNordica søker prosjekt­leder i Malme­fjorden (Molde)

Norges ledende kulde­tek­niske konsern søker ny kollega til vår avdeling i Malme­fjorden like utenfor Molde. Vi opplever økende ordre­mengde og ønsker styrke teamet med en prosjekt­leder. Vi ser etter deg som motiveres av å drive med prosjekt­le­delse, skape gode resul­tater i prosjekt, tekno­logisk utvikling og med å utvikle innovative løsninger. PTG FrioNordica er en del av PTG — Perfect Tempe­rature Group — som er et spennende og fremtids­rettet konsern i vekst.

Vi tilbyr

Spennende arbeids­opp­gaver

Hos oss vil du få en variert arbeidsdag som prosjekt­leder i en bedrift som håndterer hele verdi­kjeden med produksjon i egen bedrift. Segmentene du vil jobbe med er både innen marine- og landbasert industri.

Prosjekt­leder produksjon

Som prosjekt­leder produksjon vil du få ansvar for leveranser av egenpro­du­serte produkter til marine og landbasert industri.

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper

Vi søker deg som trives med å ha ansvar, er god på planlegging, liker å samar­beide med andre, har en forret­nings­messig forståelse, og ikke minst er teknisk interessert.

Hver prosjekt­leder har ansvaret for et antall pågående prosjekter med ulik komplek­sitet, varighet og størrelse. Du vil få ansvar for hele prosessen fra prosjek­tering, planlegging, bestilling og gjennom­føring, frem til overle­vering til kunden.

Som bakgrunn har du høyere relevant utdanning og/eller erfaring fra prosjekt­le­delse av tekniske produkter. Solid erfaring vil kunne veie opp for formell utdannelse.

Vi tilbyr:

Gode betin­gelser

Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

Kurs og opplæring

Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø

PTG har over 400 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra forskning og utvikling (FoU), produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter

Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG.

Søknad eller mer informasjon?

For spørsmål om stillingene  ta kontakt med Ingebjørg S. Klausen, divisjons­di­rektør produksjon og prosjekter, eller Are Lyngstad Stolsmo, prosjekt­leder produksjon.

  • Ingebjørg kan nås på telefon 920 81 797
  • Are kan nås på telefon 988 24 825

 

Søknad:

Du kan søke på stillingen via finn.no

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

 

Merk at vi ønsker ikke kontakt med rekruttere eller selgere av rekrut­te­rings- og markeds­tje­nester, og ber om at dette respekteres.

 

PTG — verdien av perfekt temperatur

Vi bygger Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø, som utvikler bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger for kunder nasjonalt og inter­na­sjonalt. PTG har som målsetting å utvikle teknologi og løsninger som bidrar til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, og sørger for perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdi­kjeden til våre kunder. PTG er kjent for bruk av naturlige, miljø­vennlige og effektive kulde­medier i sine løsninger, derav slagordet; verdien av perfekt tempe­ratur og navnet PTG.

Søknadsfrist:

13. juni, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.