JOBB

Prosjekt­leder produksjon — Malmefjorden

PTG er i sterk vekst og søker nye kollegaer med arbeidssted i Malme­fjorden nord for Molde. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke prosjekt­teamet i produk­sjonen i Malme­fjorden med prosjekt­leder produksjon. Som prosjekt­leder produ­kjson vil du inngå i et kompetent team lokalisert i Malme­fjorden med ansvar for leveranser av egenpro­du­serte produkter til marine- og landbasert industri.

Arbeids­opp­gaver

Hver prosjekt­leder har ansvaret for et antall pågående prosjekter med ulik komplek­sitet, varighet og størrelse. Du vil få ansvar for hele prosessen fra prosjek­tering, planlegging, bestilling og gjennom­føring, frem til overle­vering til kunden.

Du vil selv ha resul­tat­ansvar for dine prosjekter med budsjett­opp­følging, og du vil samar­beide tett med salgs­av­de­lingen, produkt­an­svarlige og vår tekniske avdeling. Kunder er innenfor maritim- og industriell sektor.

Du vil rapportere til produk­sjonssjef i PTG-konsernet.

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper

Vi søker deg som trives med å ha ansvar, er god på planlegging, liker å samar­beide med andre, har en forret­nings­messig forståelse og ikke minst er teknisk interessert.

Som bakgrunn har du høyere relevant utdanning og/eller erfaring fra prosjekt­le­delse av tekniske produkter, men solid erfaring vil kunne veie opp for formell utdannelse.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med produk­sjonssjef Steinar Dale. Steinar nås på tlf. 905 45 584.

Du kan legge inn søknad på finn.no

 

Søknadsfrist:

3. januar, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.