JOBB

Prosjekt­an­svarlig for PTGs karriere- og kompetansesatsing

Vokser våre ansatte, så vokser vi. Vil du bygge vår kompe­tanse? Vil du bidra til å videre­ut­vikle og forsterke det som skal bli Norges ledende kunnskaps­miljø innen kulde­teknikk? Vår videre vekst er avhengig av flinke medar­beidere og nødvendig kompetanseutvikling.
Vi kan stort sett det meste om selve faget kulde­teknikk, så din rolle blir å samle, syste­ma­tisere, visualisere og videre­for­midle vår samlede kompe­tanse; til nye så vel som eksis­te­rende ansatte. Du vil få ansvaret for blant annet opplæring, kompe­tanse­planer, kursma­te­riell og karriereutvikling.
Du vil bli del av en virksomhet med tydelige ambisjoner. Vi har som mål å utvikle bærekraftige løsninger og teknologi som gir kostnads- og utslippskutt, samtidig som vi er opptatt av videre vekst. Vi har nær doblet vår størrelse de to siste årene, og har ingen planer om å trykke inn bremsen.
 

Arbeids­opp­gaver:

 • Ansvar for etablering og gjennom­føring av prosjekt­planen for PTG-skolen
 • Etablere system og kompe­tanse­ma­triser i tråd med utviklingsplan
 • Etablere kurs- og utvik­lings­planer per stilling, med både interne og eksterne kurs
 • Etablere “best practice” og kompe­tansebank, med arbeids­be­skri­velser, filmer og opplæring
 • Design av kursma­te­riell og oppsett

Kvalifikasjoner/bakgrunn:

 • Relevant høyere utdan­nelse innen ledelse og organi­sasjon, admini­strasjon eller ingeni­ør­bak­grunn. Dokumentert erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse.
 • Evne se og løse tekniske utford­ringer og solid datateknisk forståelse
 • Interesse for design og kommunikasjon

 

Personlige egenskaper:

 • Du må ha høy gjennom­fø­ringsevne og evne å syste­ma­tisere og prioritere arbeidsoppgaver
 • Du må like å skape resul­tater og se sammen­hengen mellom våre ansattes kompe­tanse og forretningen
 • Du må ha evne til å få med deg kolleger

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser, samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø med mange sosiale aktiviteter
 • Kurs og etterutdanning

Det følger noe reise­virk­somhet med stillingen. Kontorsted Tromsø eller Bergen.

Mer infor­masjon, og søke på stillingen:

 • For nærmere infor­masjon om stillingen ta kontakt med daglig leder i Johnsen rekrut­tering Tore Johnsen tlf. 918 58 939, eller personal- og kvali­tets­sik­ringssjef i PTG Liv Mona Arntzen tlf.  924 16 137.
 • Søk på stillingen gjennom jobbsø­ker­por­talen WebCruiter — her
 • Utvidet søknads­frist til 26.6, men søknads­be­handling pågår.

Søknadsfrist:

26. juni, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.