JOBB

Daglig leder PTG Multi Kulde, Bodø

Vi søker etter daglig leder i PTG Multi Kulde AS, som kan lede og videre­ut­vikle et av selskapene i PTG-konsernet — Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern. Vår nåværende daglige leder ønsker å trappe ned, og i den anledning søker vi hans etter­følger. Som vår nye daglig leder blir du PTG sitt ansikt utad for våre kunder og samar­beids­partnere i tett samarbeid med våre 19 dyktige medar­beidere. Du trives med en variert arbeidsdag, og har en solid forret­nings­for­ståelse og ser mulig­hetene i markedet. 

Arbeids­opp­gaver:

 • Lede og videre­ut­vikle bedriften
 • Lede og utvikle våre ansatte
 • Tilbuds­skriving
 • Prosjekt­opp­følging
 • Ivareta de gode forret­nings­for­bin­delsene, og skape nye
 • Markeds­opp­følging, kunde- og markedsutvikling
 • Budsjett- og resul­tat­ansvar og rappor­tering til styret/divisjonsdirektør

Kvali­fi­ka­sjoner:

 • Relevant utdan­nelse og/eller erfaringen innen kulde eller tilknyttede bransjer
 • God forret­nings­for­ståelse og gjennomføringsevne
 • Ha en motive­rende og inklu­de­rende lederstil
 • Ledel­ses­er­faring er ønskelig, men egnethet kan kompensere for erfaring
 • Entre­prenør- og/eller ingeniør-bakgrunn er en fordel

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø

Stillingen rappor­terer til salgs- og markeds­di­rektør kommer­siell og klima i PTG, Martin Schjølberg, Martin kan nås på telefon 957 64 311.

Du kan legge inn søknad på finn.no (klikk på lenken).

 

Søknadsfrist:

31. januar, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.